Servizos | David Boullosa Arquitectura

Servizos

Informes técnicos, periciais, valoracións e taxacións inmobiliarias:

• Certificacións enerxéticas.
• Servizos de peritaxe.
• Informes técnicos.
• Valoracións e taxacións inmobiliarias.
• Inspeccións técnicas de edificios ITE.
• Plan montaxe de andamio.

Comunicacións Previas:

• De inicio de actividade en locais que non precisan obras de adaptación.
• De obras de adaptación de locais para actividades.
• Para obras menores exentas de licenza.
• De obras puntuais de reestruturación ou consolidación.
• De reforma de vivendas existentes que modifiquen a distribución interior sen afectar á estrutura do edificio.
• Para instalación de novos elementos publicitarios en locais comerciais.
• Para restauración de fachadas, medianeiras, patios ou terrazas.
• De inicio de obra nova autorizada (presentación proxecto de execución).

Proxectos de:

• Obra nova.
• Rehabilitación, reformas parciais ou integrais, cambios de cuberta, etc.;
• Legalización de obras.
• Demolición;
• Arquitectura efémera, montaxes de stands, etc.
• Supresión de barreiras e colocación de ascensores.
• Parcelamento.

Project Manager:

Para particulares e empresas promotoras, entregando a obra “chave en mano”, xestionando integralmente o proxecto:

• Redacción de proxectos de obras.
• Documentación e coordinación de seguridade e saúde.
• Tramitación de autorizacións sectoriais.
• Tramitación de licencias.
• Dirección e execución de obra.
• Documentación final de obra e solicitude de licencias de primeira ocupación.

Para empresas construtoras:

• Realizando a dirección, xestión e control de obras.
• Organización, dirección e coordinación do persoal na obra.
• Supervisión de execución da obra.
• Velar polos cumprimentos de prazos e asegurar a calidade en construción.
• Xestión de certificacións de obra.
• Realización de orzamentos, custo material e recursos humanos necesarios para a execución da obra.
• Elaboración de plans de seguridade e saúde.
• Velar polo cumprimento de normas en prevención de riscos laborais.
• Elaboración de proxectos técnicos e definición dos métodos construtivos e programa de traballo provisional e preparación de tódolos documentos técnicos relacionados co proxecto.

Informes técnicos, periciais, valoracións e taxacións inmobiliarias:

• Certificacións enerxéticas.
• Servizos de peritaxe.
• Informes técnicos.
• Valoracións e taxacións inmobiliarias.
• Inspeccións técnicas de edificios ITE.
• Plan montaxe de andamio.

Comunicacións Previas:

• De inicio de actividade en locais que non precisan obras de adaptación.
• De obras de adaptación de locais para actividades.
• Para obras menores exentas de licenza.
• De obras puntuais de reestruturación ou consolidación.
• De reforma de vivendas existentes que modifiquen a distribución interior sen afectar á estrutura do edificio.
• Para instalación de novos elementos publicitarios en locais comerciais.
• Para restauración de fachadas, medianeiras, patios ou terrazas.
• De inicio de obra nova autorizada (presentación proxecto de execución).

Proxectos de:

• Obra nova.
• Rehabilitación, reformas parciais ou integrais, cambios de cuberta, etc.;
• Legalización de obras.
• Demolición;
• Arquitectura efémera, montaxes de stands, etc.
• Supresión de barreiras e colocación de ascensores.
• Parcelamento.

Project Manager:

Para particulares e empresas promotoras, entregando a obra “chave en mano”, xestionando integralmente o proxecto:

• Redacción de proxectos de obras.
• Documentación e coordinación de seguridade e saúde.
• Tramitación de autorizacións sectoriais.
• Tramitación de licencias.
• Dirección e execución de obra.
• Documentación final de obra e solicitude de licencias de primeira ocupación.

Para empresas construtoras:

• Realizando a dirección, xestión e control de obras.
• Organización, dirección e coordinación do persoal na obra.
• Supervisión de execución da obra.
• Velar polos cumprimentos de prazos e asegurar a calidade en construción.
• Xestión de certificacións de obra.
• Realización de orzamentos, custo material e recursos humanos necesarios para a execución da obra.
• Elaboración de plans de seguridade e saúde.
• Velar polo cumprimento de normas en prevención de riscos laborais.
• Elaboración de proxectos técnicos e definición dos métodos construtivos e programa de traballo provisional e preparación de tódolos documentos técnicos relacionados co proxecto.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies